Ποιοί είμαστε

Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Αποτελείται από αρχιτέκτονες και άλλους επιστήµονες ή µη, οι οποίοι εργάζονται για την χωρίς αντάλλαγμα προσφορά αρχιτεκτονικού έργου εντός και εκτός Ελλάδας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σε προβληματικές καταστάσεις όπου απαιτούνται παρεμβάσεις για την βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος, με στόχο την καλυτέρευση της ζωής ευπαθών οµάδων και μειονοτήτων.

Συνεργαζόμαστε και παρέχουμε βοήθεια σε οποιονδήποτε την χρειάζεται ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, θρησκείας, πολιτικής άποψης ή φιλοσοφίας. Παράλληλα, ως ανοιχτή ερευνητική ομάδα, εργαζόµαστε για τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων και άλλων οικιστικών συγκροτηµάτων υιοθετώντας οικολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις και διακινώντας εξειδικευµένη γνώση στο ευρύ κοινό, µέσω εργαστηρίων και διαλέξεων.


Ποιός είναι ο στόχος μας

Αρχιτεκτονική για τον άνθρωπο
Ασκούμε την αρχιτεκτονική με βάση την ανθρώπινη ανάγκη. Είμαστε ενάντιοι σε κάθε μορφή ελιτισμού που κατατάσσει την αρχιτεκτονική ως είδος πολυτελείας προορισμένο για τους λίγους.

Κατοικία για όλους
Δρώντας ως αλληλέγγυοι, υπερασπιζόμαστε τη βασική ανάγκη του ανθρώπου για αξιοπρεπή κατοικία, βασισμένη στις αρχές της βιωσιμότητας.

Αρχιτεκτονική ως επιστήμη
Ασκούμε την αρχιτεκτονική ως επιστήμη που αλληλεπιδρά με άλλες πολιτικές, ιστορικές, κοινωνικές, ανθρωπολογικές και φυσικές επιστήμες.

Αρχιτεκτονική ως τέχνη
Πιστεύουμε στην αρχιτεκτονική ως πεδίο δημιουργίας και έκφρασης. Πέρα από το ρόλο της ως χορηγό των βασικών αναγκών της κατοίκησης, η αρχιτεκτονική πρακτική ενσωματώνει την τέχνη.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Διερεύνουμε και ασκούμε την αρχιτεκτονική ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ένα υγιές και ισσοροπημένο περιβάλλον για τον άνθρωπο, το φυτικό και ζωικό βασίλειο, σήμερα και στο απώτερο μέλλον.

Ελεύθερη διακίνηση της γνώσης
Υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε στην ελέυθερη διακίνηση των γνώσεων μέσω του διαδικτύου, του έντυπου υλικού και του ανοιχτού διαλόγου.